ATELIER

Grotestraat 357a
Achter in Brabant parket ingang via de toonzaal

5142 CA Waalwijk


VOORZITTER

Mw. E. Baggerman


SECRETARIS

Mw. A. Schaafstra-van Kempen

06-40223329 

aschaafstra@home.nl


PENNINGMEESTER

Mw. M. Kuiper

06-46153610

martha@nix-art.nl

 

Rabobank: NL92RABO0155851500