ACTIVITEITEN


HET ATELIER IS WEER GEOPEND.

Op gepaste afstand en met in acht neming van de regels van het RIVM mogen we gelukkig weer schilderen. Vanwege de leeftijd van onze leden is bijna iedereen gevaccineerd. Dat geeft toch een veilig gevoel.

Heeft u interesse eens te komen kijken, meldt u aan via de website.


Het bestuurVergaderagenda

Algemene Bestuursvergaderingen:  

Uitgesteld tot nader order


Dagelijks Bestuur; overleg vindt plaats via videobellen

Januari 2021

Maart 20201

Juni 2021

Oktober 2021

December 2021


Algemene Ledenvergadering

Uitgesteld tot nader order.