ACTIVITEITEN


ATELIER IS GESLOTEN TOT  ZEKER 19 FEBRUARI 2021Vergaderagenda

Algemene Bestuursvergaderingen:  

Uitgesteld tot nader order


Dagelijks Bestuur; overleg vindt plaats via videobellen

Januari 2021

Maart 20201

Juni 2021

Oktober 2021

December 2021


Algemene Ledenvergadering

Uitgesteld tot nader order.